پرش لینک ها

اقیانوس

دکمه ها.

با المان هایی به سبک قدیمی خداحافظی کنید! ویژوال کامپوزر تعداد زیادی المان شامل عناصر مدرن و سنتی را به کار می گیرد تا شما ایده های خود را با یک ویرایشگر زنده، پیاده سازی کنید. وب سایت خود را بدون نیاز به کدنویسی ایجاد، ویرایش و سفارشی کنید و تغییرات را فوراً مشاهده کنید.

دریافت اپلیکیشن
الان بخرید
جزئیات بیشتر
ورود

دکمه ها

سبک دکمه های مختلف. شکل ها، آیکون و رنگ های مختلف دکمه ها را انتخاب کنید.

بزن بریم

از هر رنگی استفاده کنید

دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی

از هر زاویه ای استفاده کنید

دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی

یکپارچه, خط بیرونی, زیرخط دار

دکمه یکپارچه دکمه با خط بیرونی دکمه زیرخط دار
شاید دکمه بسیار ساده دوست دارید؟

انیمیشن های هاور

Liquid X Liquid X Alt Liquid Y Liquid Y Alt
Switch X Switch Y Marquee X Marquee Y

گرادیانت زیبا

دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت
دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت
دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت
دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت دکمه گرادیانت

از آیکون های ویژه استفاده کنید

دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی

انیمیشن هاور برای آیکون ها

دکمه فانتزی دکمه فانتزی

اشکال مختلف را به آیکون اضافه کنید

دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی

آیکون ها با سایه؟ بلهههه!

دکمه فانتزی دکمه فانتزی دکمه فانتزی

موقعیت مختلف آیکون

دکمه فانتزی
دکمه فانتزی
دکمه فانتزی
دکمه فانتزی

انیمیشن های هاور آیکون

نمایش آیکون تعویض موقعیت

آن را به بازدید کنندگان خود نمایش دهید

دکمه بزرگ دکمه بزرگ